Så lyckas du med din grafiska profil!

En grafisk profil är viktig för att att hålla en organisations image konsekvent och stärka igenkänningsvärdet. Det hjälper till att skapa en professionell och sammanhållen look och känsla för ett företag eller en organisation, både internt men framförallt externt, utåt mot kund. Det är tack vare en genomarbetad grafisk profil som det blir enkelt att känna … [Read more…]

Så tar du fram en logotyp

En logotyp är kanske den viktigaste delen av ett företags eller en organisations visuella identitet och är en central komponent för att bygga en stark och igenkänninghetsfaktor för verksamheten. Man skulle kunna säga att nn logotyp hjälper till att skapa en koppling mellan organisationen och dess publik. Logotypen kan och bör användas på allt från … [Read more…]